یک بست خالی ارشاد دعوت

Moasaq_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ - ۹:۳۶
یک بست خالی ارشاد دعوت

Publish Date

Closing Date

Location

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت اسلامی افغانستان به جذب یک فرد عالم، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد (1) بست (سوم) مرکزی مربوط خویش را از طریق رقابت آزاد با شرایط ذیل به اعلان می سپارد.

  • عالم مجرب که اسناد دوره های تعلیم خویش را با خود داشته باشد.
  • تجربه تدریس، دعوت و تبلیغ را داشته باشد.
  • به زبان دری بلدیت کامل داشته باشد.
  • تا حدی با امورات اداری آشنا باشد.
  • به امارت اسلامی در دوره پیشین وفادار و خدمت گذار باقی مانده باشد.

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، اعلان بست های فوق الذکر سر از تاریخ  1444/01/01الی 1444/01/10 برای مدت (10) یوم کاری بوده، متقاضیان محترم میتوانند در خواستی را بگونه حضوری از آمریت آگاهی و ارتباط عامه اداره ملی ستندرد واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال اباد تسلیم دهند، در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل (0787086065- 0202321048) تماس بگیرند. 

 

شماره

عنوان بست

 تحصیلی رشته

موقعیت

تعداد

بست

مربوطه ریاست

1

عالم

تحصیلات دینی

مرکزی

1

3

ریاست ارشاد و دعوت 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

یک بست خالی ارشاد دعوت