اعلان ۹ بست سوم، چهارم و پنجم مرکزی اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۶ - ۱۰:۶
اعلان ۹ بست سوم، چهارم و پنجم مرکزی اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد (۹) بست ردیف ج و د مسلکی رتب و معاش مربوط خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد. انضمام اعلان بستهای متذکره از طریق سایت رسمی اداره ملی ستندرد به نشر رسیده و واجدین شرایط میتواند در بست های مورد نظردرخواست نمایند.  

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، اعلان بست های فوق الذکر سر از تاریخ  1444/04/10 الی 1444/04/22 برای مدت (10) یوم کاری بوده، متقاضیان محترم میتوانند فــورمه های مخصوص در خواستی را بگونه حضوری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال اباد اخذ و بعــد از خانه پری دو باره به ریاست منابع بشری، اداره ملی ستندرد تسلیم دهند، در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل (0707545547 - 0784714410) تماس بگیرند. 

دانلود لیست ۹ بست سوم، چهارم و پنجم مرکزی

اعلان ۹ بست سوم، چهارم و پنجم مرکزی اداره ملی ستندرد