اعلان ۲ بست سوم و چهارم مرکزی اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۷ - ۱۲:۱۱
در رابطه به اعلان دو بست سوم و چهارم مرکزی اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد (2) بست مسلکی ردیف ج و د (3-4) مسلکی رتب و معاش مربوط خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد. انضمام اعلان بستهای متذکره از طریق سایت رسمی اداره ملی ستندرد به نشر رسیده و واجدین شرایط میتواند در بست های مورد نظردرخواست نمایند.  

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، اعلان بست های فوق الذکر سر از تاریخ  1444/02/9الی 1444/02/22 برای مدت (10) یوم کاری بوده، متقاضیان محترم میتوانند فــورمه های مخصوص در خواستی را بگونه حضوری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال اباد اخذ و بعــد از خانه پری دو باره به ریاست منابع بشری، اداره ملی ستندرد تسلیم دهند، در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل (0707545547 - 0784714410) تماس بگیرند. 

لست بست های قابل اعلان مسلکی مرکزی، ریاست تصدیق نامه های کیفی محصول اداره ملی ستندرد.

شماره

عنوان بست

ریاست مربوطه

بست

تعداد

موقعیت

درجه تحصیل

رشته تحصیل

تجربه کاری

۱

آمریت تصدیق نامه کیفی محصول

ریاست تصدیق نامه کیفی محصول

3

1

مرکزی

لیسانس به سویه ماستری ارجحیت داده میشود

تکنالوژی صنعتی، انجنیری، اداره وتجارت، اقتصاد، حقوق، اداره پالیسی عامه

به اشخاص که تجربه مرتبط در این بخش را دارا میباشد ارجحیت داده میشود

۲

مفتیش تصدیق نامه کیفی محصول

ریاست تصدیق نامه کیفی محصول

4

1

مرکزی

لیسانس

تکنالوژی صنعتی، انجنیری، ساینس،‌اداره عامه، اداره و تجارت، اقتصاد، حقوق

به اشخاص که تجربه مرتبط در این بخش را دارا میباشد ارجحیت  داده میشود

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

اعلان ۲ بست سوم و چهارم مرکزی اداره ملی ستندرد