منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۴:۵۳

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان بار اول (2) بست مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4،5) رتب و معاش مربوط خویش را به اعلان رقابت آزاد می سپارد انضمام نامه هذا جدول اعلان بستهای متذکره بشما گسیل است تا ازطریق سایت رسمی خویش به نشر رسانیده و واجدین شرایط میتوانند در بست های مورد نظر درخواست نمایند.

به متقاضیان که تابعیت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۵ - ۱۵:۴۵

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Background image

در رابطه به اعلان بار اول (14) بست مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4،3) رتب و معاش مربوط . . .

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ - ۱۴:۵۳

در رابطه به اعلان بار اول (2) بست مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4،5) رتب و معاش مربوط . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۵ - ۱۵:۴۵

در رابطه به اعلان بار اول (14) بست مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4،3) رتب و معاش مربوط . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۵ - ۱۴:۴۰

در رابطه به اعلان بار اول (14) بست مربوط اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن  کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بست(4،3) رتب و معاش مربوط . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳۱ - ۱۴:۳۵

در رابطه به اعلان (۳) بست پروژوی (NTA)

 اداره ملی ستندرد (۳) بست مسلکی پروژوی (NTA) مشاور تدوین ستندرها٫ مشاور لابراتوار مواد نفتی٫ مشاور مترولوژی خویش را از طریق رقابت آزاد سر از تاریخ 1444/12/01 الی 1444/12/08 برای مدت (۷) . . .

شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۷ - ۹:۳

در رابطه به اعلان بار اول ۱۱ بست تکنیشن لابراتوار مواد نفتی٫ ساختمانی٫ مترولوژی

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - ۱۴:۹

در رابطه به اعلان ۶ بست تکنیشن لابراتوار ساختمانی و مواد نفتی ولایات

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک . . .

بست های خالی