تصدیق نامه ها (CERTIFICATION)

 

اداره ملی ستندرد در عرصه صدور تصدیق نامه های کیفی برای تمامی هموطنان عزیز خدمات مسلکی با زمان معینه ارایه میکند

 

steps icon

 

services icon

 

steps icon

 

معلومات

خدمات

پروسیجر کاری 

 

certification icon

 

 

 

داشتن تصدیق نامه ها طبق ستندردهای تعیین شده برای محصولات صنعتی به اوسط قرن ۱۹ باز می گردد که به تدریج ارزش خود را در تجارت بین المللی حفظ کرده است و این ارزش با گذشت زمان رشد می کنددر دسترس بودن برگه صدور تصدیق نامه یکی از موارد اساسی در تعیین کیفیت محصولات میباشد تا اثبات کند که یک محصول مطابق با ستندردها یا معیارهای موجود است. به همین دلیل داشتن اطلاعات دقیق و کامل در مورد برگه های صدور تصدیق نامه بسیار مهم است تا بتوانیم از آنها به روش تجاری استفاده کنیم.

نه تنها تصدیق نامه ها برای تعیین کیفیت و معیار یک محصول ضروری هستند بلکه در سیستم های مدیریت و پروسه خدمات نیز نقش اساسی دارند تا ثابت کنند که این شیوه ها با ستندردهای تعیین شده مطابقت دارند. در این رابطه  ستندردهای زیادی نیز ساخته شده است. این امر منجر به ردیابی ها و ارزیابی های منظم محصولات و سیستم ها شده است و فرهنگ تصدیق نامه ها را برای اثبات کیفیت بیشتر کرده است. سازمان های صدور تصدیق نامه ها اشخاص مستقلی هستند که در مناطق مختلف دنیا فعالیت می کنند و نقش زیاد در ارتقاء اقتصاد و تجارت دارند.

تصدیق نامه چیست؟

صدور تصدیق نامه یک سند کتبی است که پس از ارزیابی مطابقت توسط یک منبع قابل اعتماد صادر می شود و سازگاری محصول، سیستم یا پروسه را با ستندرد ها یا مقررات تخنیکی مربوطه تأیید می کند. پروسه ارزیابی مطابقت، همانطور که از نام آن معلوم می شود، ترکیبی از روش های تست، ارزیابی، بررسی و نظارت و یا پروسه های است تا اطمینان حاصل شود که آیا محصول، خدمات، پروسه و مدیریت سیستم مطابقت با ستندرد های اختیاری و اجباری دارند یا خیر؟ یکی از اساسی ترین وظایف ارزیابی مطابقت صدور تصدیق نامه ها است.

تصدیق نامه ها به طور کلی به دو بخش تقسیم می شوند:

  1. تصدیق نامه های کیفیت محصول
  2.  تصدیق نامه های کیفیت سیستم

روش صدور تصدیق نامه های کیفیت محصول

این پروسه با ارزیابی محصول همراه است، پس از آزمایش لابراتواری نمونه کیفیت با ستندرد تعیین شده مقایسه می شود و در صورت مطابقت تصدیق نامه داده می شود. اما فراموش نشود که پروسه تولید این محصول باید مطابق با ستندرد های مدیریت سیستم مانند  ISO 9001 یا HACCP باشد. در صورت مطابقت با ستندردها به تولید کنندگان بعد اجازه داده  میشود تا به اساس تصدیقا نامه خاص نشان تصدیق نامه ها بر روی محصول یا پوش آن زده شود.

ارزش تصدیق نامه کیفیت محصول

چرا به تصدیق نامه های کیفیت محصول نیاز دارید؟ دلایل زیادی وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل آن، کسب شهرت یک تولید کننده برای محصول و همچنان افزایش تقاضای وی در بازار میباشد. در برخی از کشورها نشان تصدیق نامه های محصول اثبات این است که محصولات با مقررات تخنیکی یا ستندردهای اجباری مطابقت دارند، قابل استفاده و با کیفیت هستند. این به مستهلکین اطمینان می دهد که این محصول هیچ ضرر و زیانی به صحت و محیط زیست آنها نمی رساند.

اساسات صدور تصدیق نامه کیفیت سیستم مدیریت

تصدیق نامه های کیفیت سیستم مدیریت با روش های تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات و پروسه ها سروکار دارند. سیستم مدیریتی مطابق الزامات ستندردهای مربوطه ارزیابی می شود و در صورت مطابقت با آنها، توسط سازمان صدور تصدیق نامه تصویب و تأیید می شود.

تصدیق نامه های سیستم مدیریتی یک ضرورت در امور تجارت است تا تجاران بتوانند بطور منظم در بازار رقابت کنند و از طریق آن شهرت کسب کنند. بهترین تصدیق نامه مدیریتی بر اساس ISO 9001 است که از سال (۱۹۸۰م) تا امروز بیشتر از یک میلیون تصدیق نامه صادر کرده است. بسیاری از ستندردهای دیگر وجود دارد که برای تصدیق نامه های مدیریت سیستم مورد استفاده قرار می گیرد و به ویژه در بعضی عرصه های اقتصادی با ارزش هستند.

برخی از تصدیق نامه های سیستم مدیریتی که در بازار دارای ارزش زیاد هستند، عبارتند از:

  • آیزو ۹۰۰۰ سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015 Quality Management System
  • آیزو ۲۲۰۰۰ - سیستم مدیریت مصؤنیت مواد غذایی ISO 2200 Food Safety Management System
  • آیزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت محیط زیست  ISO 14001 Environmental Management System
  • آیزو۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت صحت و مصؤنیت مسلکي ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System

 

تصدیق نامه ها (CERTIFICATION)