تماس با ما

هموطنان عزیز میتوانند به بخش های مربوطه اداره ملی ستندرد افغانستان متوصل شوند

# اداره   شماره تماس ایمیل آدرس
۱ دفتر رئیس عمومی الحاج ملا فیض الله تمیم   DG@ansa.gov.af
  سکرتریت ریاست عمومی / /  
۲ دفتر ریاست عمومی اداری و امور مالی مولوی عطاءالله فرید 0202320116  
۳ دفتر ریاست عمومی تخنیکی مولوی محمد آصف قانت 0202321045 tech.ddg@ansa.gov.af
۴ ریاست دفتر  مولوی وحید احمد بدری 020230118 #
۵ ریاست تدوین ستندردها و کودهای ساختمانی مولوی محمد حنیف کڅوي 0202320119 /
۶ آمریت عمومی منابع بشری # 0202321050 hrd@ansa.gov.af
۷ ریاست پلان و پالیسی مولوی محمد حنیف مصباح 0202321046 plan@ansa.gov.af
۸ ریاست اداری و امور مالی عبدالله سیف # finance.admin@ansa.gov.af
۹ ریاست ارزیابی مطابقت شیرآغا جالب 0202320115

conf.assessment@ansa.gov.af

۱۰ آمریت اطلاعات و ارتباط عامه قاري محمد یوسف غاویر 0202321048 / 0704377001

press@ansa.gov.af

۱۱ آمر مترولوژی # #  
۱۲ آمریت نورم عبدالمجید معروف خیل 0788729295 norm@ansa.gov.af
۱۳ /   # /
۱۴ آمریت تدارکات مفتی فضل الرحمن منصور  0202321051 baratiferoz@gmail.com
۱۵        
۱۶        
۱۷        
۱۸        
۱۹        
۲۰        

 

شخص مسؤل اطلاع رسانی اداره ملی ستندرد (انسا)

دانلود قانون اطلاع رسانی

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

 

 

34.542943553263, 69.30001437664

معلومات برای تماس

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد
2321048 20 (0) 93+
info@ansa.gov.af

تماس با ما