د اطلاعاتو غوښتنې

غوښتونکی مکلف نه دی، چې د اطلاعاتو د غوښتلو لپاره د لایل وړاندي کړي او یا د یو ځانګړي سند نوم واخلي. فقط د اړتیا وړ چمتوشوې معلومات او ترسره شوې اطلاعات له غوښتونکي څخه غوښتل کیږي

34.5553494, 69.207486

Contact information

د کابل جلال آباد لويه لار، صنعتی پارکونه
0202321048
malekzada@ansa.gov.af

د اطلاعاتو غوښتنې