گالری رسانه

د افغانستان ملي سټنډرډونه,د ملي تولیداتو د باور او څرنګوالي پیژندونکي

د سټنډرډ ملي ادارې د ټویټر پاڼې څارونکې په کمه موده کې لس زره نفرو ته ورسیدل.

دوامداره اقتصادي وده د سټنډرډونو سره د مطابقت پرته امکان نلري.

د مالی او اداري معین پیغام

رئیس عمومی اداره ملی ستندرد و هیئت همراه از فابریکه ذوب آهن فولاد سادات حفیانی بازدید کردند

په سټنډرډ ملي ادارې کې د بریښنایي تجهیزاتو لابراتوارونو ، ساختماني توکو او تصدیق پاڼو ډیزاینونو نهایي کولو لپاره غونډه جوړه شوې وه

جلسه برای نهایی شدن طرح های آزمایشگاه تجهیزات الکترونیکی، مصالح ساختمانی و دیزاین تصدیق نامه های کیفی در اداره ملی ستندرد برگزار شد

مستردی ۲۶ نانکر در ولایت نیمروز

په نیمروز ولایت کې د ۲۶ ټانکرونو د تیلو مستري

پروسه لابراتوار سیار اداره ملی ستندرد در تمام ولایات کشور فعالیت دارد

سټنډرډ ملي اداره د نفتي توکو ګرځنده لابراتوار فعالیت په ټول هیواد کې دوام لري

نمای اداره ملی ستندرد

View of Afghanistan National Standards Authority (ANSA)

د سټنډرډ ملي ادارې ودانۍ

د سټنډرډ ملي ادارې د کابل پولي تخنیک او بلخ پوهتتون یو شمیر محصیلنو ته د کار اموزۍ د دورې د بشپړیدو وروسته ستاینلکیونه او تحفې ورکړې

اداره ملی ستندرد به محصلین پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون بلخ بعد از سپری نمودن دوره پرکتیک آن تحایف و تحسین نامه اهدا گردید

Pagination

گالری رسانه