در رابطه به اعلان ۸ بست خالی اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۸ - ۱۳:۵۹
در رابطه به اعلان ۸ بست خالی اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

اداره ملی ستدرد،پارک های صنعتی،شاهراه کابل جلال آباد

Sorry...This form is closed to new submissions.

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد ۸ بست مسلکی رتب و معاش (۳و۴) ردیف (ج) مسلکی مرکزی مربوط خویش را از طریق رقابت ازاد به اعلان میسپارد به متقاضیان که تابیعت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود سر از تاریخ۱۴۴۴/۶/۲۹ الی ۱۴۴۴/۷/۱۰ برای مدت (۱۰) یوم کاری فورمه های مخصوص درخواستی را بگونه حضوری از شعبه استخدام آمریت منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل - جلال آباد اخذ، خانه پری و بعد از خانه پری فورم اسناد تائید شده تجربه کاری دولتی و قرارداد تائید شده خویش را از مراجع مربوط ، دوباره به آمریت منابع بشری اداره ملی ستندرد تسلیم دهند در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل 0707545547 / 0784714410 تماس حاصل فرمائید.

Documents

دانلود لیست ۸ بست خالی مرکزی

در رابطه به اعلان ۸ بست خالی اداره ملی ستندرد