نشر مجدد اعلان تهیه و تدارک تجهیزات لابراتوار  برق  بابت سال مالی 1400