اعلان بست های ۵ و ۶ اداره ملی ستندرد از طریق کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

Moasaq_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ - ۸:۴۱
اعلان بست های ۵ و ۶ اداره ملی ستندرد از طریق کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

آگهی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک‌هزار و ۵۲۴ بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل را به رقابت گذاشت. سه درصد این بست‌ها برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.

متقاضیان می‌توانند فورم‌های درخواست برای این بست‌ها را از ویب‌سایت کمیسیون و یا با مراجعه به ادارات مربوط، به صورت رایگان، به دست بیاورند.

بست‌های اعلان‌شده به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • بست‌های معلمان
  • بست‌های پنج و شش
  • بست‌های افراد دارای معلولیت

فهرست بست‌های اعلان‌شده را از این‌جا به دست بیاورید.

متقاضیان پیش از خانه‌پری فورم درخواست رهنمود مراحل مختلف امتحانات جمعی را به دقت بخوانند.

عنوان بست، وزارت، ریاست، موقعیت بست و کود بست را به صورت دقیق در فورم درخواست درج کنید.

متقاضیان فقط حق درخواست به یک بست را دارند و در صورت درخواست‌های متعدد، از پروسۀ رقابت حذف می‌شوند.

فورم‌های درخواستی و رهنمود را از این‌جا به دست بیاورید.

متقاضیان پس از خانه‌پری دقیق فورم درخواست یک قطعه عکس‌شان به فورم بچسپانند و همراه با کاپی تذکره و اسناد تحصیلی به مراجع مربوط بسپارند.

روند دریافت حضوری فورم درخواست و تسلیم‌دهی اسناد سر از روز سه‌شنبه (۲۰ حوت) در ادارات آغاز می‌شود و تا پایان حوت ادامه می‌یابد. توزیع و جمع‌آوری فورم‌های درخواستی در هر وزارت، حوزۀ تعلیمی/ ولسوالی مربوط انجام می‌یابد.

نشانی محلات دریافت حضوری فورم درخواست و تسلیم‌دهی اسناد را می‌توانید در این‌جا مشاهده کنید.

برای معلومات بیشتر به وبسایت کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و شماره‌های زیر تماس بگیرید:

https://iarcsc.gov.af/fa/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-3/

۰۷۹۵۴۱۴۲۸۲

۰۷۹۰۶۵۵۵۵۵

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

اعلان بست های ۵ و ۶ اداره ملی ستندرد از طریق کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی