اعلان ۱۶ بست خالی

Moasaq_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۳/۳۱ - ۱۳:۱۲
اعلان ۱۶ بست خالی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد (۱۵) بست مسلکی ردیف ج و د (3-4-5) مرکزی، رتب و معاش مربوط خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد انضمام نامه هذا اعلان بستهای متذکره بشما گسیل است تا از طریق سایت رسمی خویش به نشر رسانیده و واجدین شرایط میتواند در بست های مورد نظردرخواست نمائید.  

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، اعلان بست های فوق الذکر سر از تاریخ  1443/11/21 الی 1443/12/1 برای مدت (10) یوم کاری بوده، متقاضیان محترم میتوانند فــورمه های مخصوص در خواستی را بگونه حضوری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال اباد اخذ و بعــد از خانه پری دو باره به ریاست منابع بشری، اداره ملی ستندرد تسلیم دهند، در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل (0700074326 -  0780040070) تماس بگیرند. 

 

لست بست های قابل اعلان مسلکی مرکزی اداره ملی ستندرد

تجربه کاری

رشته تحصیل

درجه تحصیل

 

موقعیت

تعداد

بست

ریاست مربوطه

عنوان بست

شماره

2 سال مرتبط به وظیفه

انجنیری ساختمانی،انجنیری سیول، شهرسازی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

متخصص تخنیکی تدوین ستندرد کودهای ساختمانی

1

2 سال مرتبط به وظیفه

طب و فارمسی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای و سایل و سامان آلات طبی و صحت

2

2 سال مرتبط به وظیفه

الکترومیخانیک،مخابرات، انجنیری برق تکنالوژی معلوماتی.

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای نساجی وچرم

3

حداقل 2 سال تجربه مرتبط

زراعت، فارمسی، کیمیا، بیولوژی، وتکنالوژی کیمیاوی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای الکتروتخنیک و مخابرات

4

2 سال مرتبط به وظیفه

تعلیم و تربیه و علوم اجتماعی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

آمریت آموزش معلومات و ترویچ ستندردها

5

2 سال مرتبط به وظیفه

جیولوژی معادن، انجنیری پطرولیم، اکتشافات معادن، سروی جیولوژی.

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای معادن

6

1 سال تجربه مرتبط

ساینس و زراعت

لیسانس

مرکزی

1

4

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

کارشناس تدوین ستندردهای محیط زیست

7

حداقل 2 سال تجربه مرتبط

حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی،پالیسی عامه، جامعه شناسی.

لیسانس

مرکزی

1

4

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

کارشناس تدوین ستندردهای حلال

8

حداقل 2 سال تجربه مرتبط

انجنیری، ساینس، فزیک

لیسانس

مرکزی

1

3

معاونیت تخنیکی

آمرمترولوژی

9

 1 سال تجربه مرتبط

انجنیری و ساینس

لیسانس

مرکزی

1

4

آمریت مترولوژی

مدیرعمومی مترولوژی

10

1 سال تجربه مرتبط

طب و فارمسی

لیسانس

مرکزی

1

4

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

کارشناس تدوین ستندردهای وسایل و سامان آلات طبی و صحت

11

1 سال تجربه مرتبط

فزیک، کیمیا، ساینس تکنالوژی کیمیاوی ،

لیسانس

مرکزی

1

5

آمریت مترولوژی

تکنیشن لابراتوارکتله

12

1 سال تجربه مرتبط

فزیک، کیمیا، ساینس

لیسانس

مرکزی

1

5

آمریت مترولوژی

تکنیشن لابراتوارطول

13

1 سال تجربه مرتبط

نفت و گاز وانجنیری

لیسانس

مرکزی

1

4

آمریت لابراتوارها

مدیرعمومی لابراتوارموادساختمانی

14

1 سال تجربه مرتبط

انجنیری، ساینس

لیسانس

مرکزی

1

5

آمریت لابراتوارها

تکنیشن لابراتوارمواد ساختمانی

15

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

اعلان ۱۶ بست خالی